január 27.
Angelika

MŰSORAINK VIDEÓK TELJES FILMEK TELJES ADÁSOK MŰSORÚJSÁG SZÓRAKOZÁS TV2 INFÓ KARRIER TV2 AKADÉMIA


Szórakozás / FILMKVÍZ

 Filmkvíz játékszabályzat

Játsszon velünk!
Küldje a helyes válasz kódját szombat éjfélig és nyerjen!

Hány Oscar-díjat nyert az Avatar című film?

MOZI1 egyet
MOZI2 hármat

Heti nyereményünk egy 20000 Forint értékű koffeinmentes Tuttijuice csomag, tutti ajándékokkal, a tuttijuice.hu felajánlásával és egy wellness pihenés a La Contessa Kastélyhotelben Szilvásváradon a maiUtazás.hu jóvoltából!


Filmkvíz SMS KVÍZJÁTÉK

Küldd el a TV2-n a „Filmkvíz” játék kvíz kérdésére a helyes válasz kódját a 06-30-555-5440-es normáldíjas telefonszámra és nyerd meg nyereményeinket!

Minél többször küldöd el a kérdésre a helyes válasz kódját, annál nagyobb eséllyel indulsz a nyereménysorsoláson!

A kérdések a TV2-n sugárzott „Filmkvíz” műsorban láthatók a válasz lehetőséggel és kódokkal együtt.
MOZI1-az első válaszlehetőség,
MOZI2- második válaszlehetőség
SMS-szám: 06-30-555-5440 (normáldíjas)

Normáldíjas szám ügyfélszolgálat: 06-1-372-4950

A nyerteseket a Telekom New Média Zrt. minden alkalommal telefonon értesíti, a nyertesek listája a szerkesztőségben megtalálható.

FILMKVÍZ SMS JÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA
A Filmkvíz a TV2-n sugárzott Filmkvíz játék, illetve műsor, amely a TV-n sugárzott filmekkel kapcsolatos, és amelyben egy kvíz kérdés jelenik meg, a kérdéshez kapcsolt két válaszlehetőséggel, amelyeket a kvízjátékban MOZI1 (első válaszlehetőség) és MOZI2 (második válaszlehetőség) kódok jelölnek.

A játékban való részvételhez a kódok közül a helyesnek vélt válasz kódját kell elküldeni SMS-ben a 06-30-555-5440-es normáldíjas számra.

A játék időtartama a TV2-n filmkvíz sugárzásától, műsorkörnyezetében közzé tett Filmkvíz műsorban a kvíz kérdés meghirdetésétől/közzé tételétől az adott film sugárzásának 24:00 órájáig tart. A nyertesek sorolása a sugárzást követő munkanapon hétfőn 10:00-kor történik. Egy telefonszámról egy játékra maximum heti 600 db SMS-t fogadunk el érvényes SMS-ként.

A játék lezárása után érkező válaszok érvénytelenek, akkor is, ha egyébként a válasz a helyes válasz kódja volt. Érvénytelenek továbbá a nem meghirdetett válaszkóddal küldött SMS-ek és másik SMS számra küldött válaszok is. Az érvénytelen SMS-ek után az SMS díja felszámításra kerül, illetve az SMS díját a szolgáltató kiszámlázza.

Figyelem! A válaszok akkor minősülnek érvényesnek, ha azok a játékidőszak alatt az aggregátor társasághoz is megérkeznek. Tekintettel a különböző szolgáltatók kapacitására, a válaszkódok beérkezése különböző időt vehet igénybe.

A Filmkvíz SMS játékban csak a meghirdetett a fentiek szerinti játékidőszakban lehet játszani. A játékosok a játékidőszak alatt többször is elküldhetik az általuk helyesnek vélt válasz kódját és a telefonszám annyiszor kerül be a sorsolási adatbázisba, ahányszor arról helyes és érvényes válasz érkezik. Az érvényes és helyes választ beküldők között nyeremények kerülnek kisorsolásra oly módon, hogy az érvényes helyes választ küldők telefonszámai bekerülnek a sorsolási adatbázisba. Az így képzett adatbázisból számítógépes – emberi közreműködés nélkül – véletlenszerű sorsolással kerül kisorsolásra az a telefonszám – több nyeremény esetén több telefonszám (hacsak a több nyeremény nem úgy került meghirdetésre, hogy egy nyertes nyeri meg) -, amelynek jogosultja(i)– ha egyébként a nyereményre való jogosultság egyéb feltételeinek megfelel(nek) – megnyeri(k) a műsorban meghirdetett nyereményt.

A kvízjáték általános feltételei:
A Filmkvíz SMS játékban természetes személyek vehetnek részt, akik rendelkeznek SMS küldésére, vagy híváskezdeményezésre alkalmas eszközzel; érvényes előfizetéssel. 14 éven aluliak a játékban törvényes képviselőjük hozzájárulásával vehetnek részt.

A jelen szabályzat a www.tv2.hu/filmkviz és a TV2 Teletext 410. oldalán kerül közzé tételre, illetve tekinthető meg.

A Filmkvíz olyan szolgáltatás, amelynek lényege, hogy a szolgáltatást igénybe vevők – tehát, akik SMS-ben a fenti számra válaszkódot küldenek, amennyiben a válaszkód helyes választ jelöli és az a játékidőszak alatt érkezik meg, akkor nyereménysorsoláson vesznek részt.

Nem minden a TV2-n sugárzott filmhez kapcsolódóan kerül a Filmkvíz játék meghirdetésre. A TV2 diszkrecionális joga, hogy melyik Filmmel kapcsolatban hirdeti meg a játékot.

Az válaszkód SMS-ben történő elküldésével a játékos részéről jelen szabályzatot megismertnek és elfogadottnak kell tekinteni!

Közös szabályok:
A Filmkvízben feltett kvíz kérdés válaszlehetőségei kódjai közül a helyes kódot a játékidőszak alatt érvényesen beküldött válaszadók/játékosok adatbázisaiból a Telekom New Média Zrt. számítógéppel sorsolja ki azt vagy azokat a telefonszámokat, amelynek birtokosa vagy jogosultja megnyeri a Filmkvízben meghirdetett heti nyereményt/nyereményeket.

Minden meghirdetett nyereményre 1 (egy) telefonszám (és egy pótnyertes telefonszám) kerül kisorsolásra, kivéve, ha az úgy kerül a több nyeremény meghirdetésre, hogy azt egy nyertes nyerheti meg.

A nyeremények a Filmkvíz műsorban kerülnek meghirdetésre és illusztráció formájában bemutatásra.

A nyeremény más nyereményre nem cserélhető, át nem ruházható és pénzre nem váltható át!

A Filmkvíz SMS játék kisorsolt nyerteseit az Telekom New Média Zrt. a nyertes telefonszám felhívásával telefonon értesíti a nyereményük tárgyáról, valamint a nyeremény átvételének feltételeiről, a sorsolást követően, műsort követő munkanapon.

Amennyiben a hívás sikertelen, úgy a Telekom New Média Zrt. két további alkalommal újrahívja a nyertes számát. Ha az összesen három próbálkozás mindegyike sikertelen, úgy az Telekom New Média Zrt. a pótnyertest/pótnyerteseket értesíti. Ennek értelmében tehát a kisorsolt nyertes, illetve a kisorsolt telefonszám jogosultja akkor tekinthető nyertesnek és így jogosultnak a nyereményre, ha a tájékoztatás céljából történő megkeresés eredményes, a játékos elérhető és a telefonbeszélgetés létrejön.

Ha felveszi a telefont, de azt leteszi, vagy megtagadja az alábbi folyamat, illetve adatrögzítés bármely lépését (nem adja meg személyes adatait), vagy a nyeremény eljuttatásához szükséges folyamat bármely lépését, akkor az ilyen „nyertesként” kisorsolt játékos a nyeremény kiadása iránti igényét elveszíti, és ilyen igénnyel nem léphet fel. Ebben az esetben a sorsoláskor már kisorsolt pótnyertes/nyertesek válhatnak jogosulttá a nyereményre.

Folyamat, illetve adatrögzítés, amely alapján nyertessé nyilvánítás történik:

A nyertesnek a személyi adatainak megadásán kívül – amely személyes adatok a nyeremény átadása érdekében szükségesek - az alábbi három információ közül legalább kettővel rendelkeznie kell:
• ismeri az adott telefonszámot, ahonnan a szolgáltatást igénybe vette, illetve ezzel a telefonszámmal tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a szolgáltatást és azt bemutatja;
• ismeri az előfizető vagy a kártyatulajdonos nevét, illetve ezzel a névvel tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a szolgáltatást és azt bemutatja;
• ismeri a nyertes SMS vagy hívás küldésének időpontját és a helyes választ, illetve ezzel tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a szolgáltatást,

A kisorsolt nyertest minden esetben az informatikai rendszerben található hívószámon (ahonnan érkezett a szavazat) hívja vissza Telekom New Média Zrt.

Ha a nyertes bármely okból visszautasítja a nyereményt – akár azért is, mert a nyeremény olyan, amely számára nem megfelelő vagy alkalmatlan -, vagy a nyereménnyel kapcsolatos egyéb feltételeket nem tudja teljesíteni -, akkor a pótnyertesé lesz a nyeremény.

A nyertes a nyereménnyel kapcsolatban a szervezővel, a sugárzó szervezettel, az aggregátor társasággal, a nyeremény felajánlóval szemben nem reklamálhat, igényt vagy követelést nem terjeszthet elő csak annyiban, hogy ha a fentiek szerinti valamennyi a nyeremény átvételéhez jogosító feltételnek megfelelt, akkor nyeremény számára történő kiadását követelheti. A nyeremény tekintetében nincs kellékszavatossági, jótállási vállalás, hacsak ezzel ellentétben a nyereménnyel együtt ilyen jótállási vagy garancia okirat nem kerül átadásra vagy megküldésre.

A Telekom New Média Zrt. a nyertesként való kisorsolásáról történő telefonhívásnál a telefonbeszélgetést rögzíti, amely rögzítéshez a nyertes hozzájárul. Ha a hozzájárulását megtagadja, akkor elveszti a jogosultságát a nyereményre.

A Telekom New Média Zrt. a nyertes személyi adatait (név, lakcím, telefonszám) rögzíti és azt 90 napig őrzi meg.

A tárgynyeremény után az adó-és járulékfizetési kötelezettségnek a sugárzó szervezet tesz eleget.

A rossz kézbesítési cím megadása a nyertes kizárólagos felelőssége, és a rosszul megadott cím miatt nem reklamálhat azért, hogy nem került a nyeremény átadásra. Amennyiben a nyertes nyeremény átvételére a megbeszélt időpontban nem jelenik meg, és új időpont egyeztetése sem történt, akkor ez kizárólag a nyertes felelőssége, és elveszti az igényét a nyereményre. Személyes átvételnél kérhető, hogy a nyertes igazolja, jogosultságát a nyeremény átvételére személyi adatainak ellenőrzésre bocsátásával. Ennek megtagadása a nyeremény kiadása iránti jogosultság elvesztését vonja maga után.

A nyeremény kézbesítése vagy átadása a sorsolást követően 90 napon belül történik, a nyeremény átadására ettől eltérően a nyertessel megállapodott későbbi időpontban is sor kerülhet.

A Filmkvíz SMS játék résztvevői a játékban való részvétellel elfogadják – az SMS küldéssel - az alábbi oldalon található Adatvédelmi nyilatkozatot és hozzájárulnak ahhoz, hogy az aggregátor társaság – a Telekom New Media - és a sugárzó szervezet, a TV2 Média Csoport Zrt. célhoz kötötten a személyes adataikat kezelje és megőrizze.

A játékos az SMS küldésével hozzájárul ahhoz, hogy a megküldött választ nyugtázó válaszüzenetben a játékkal, a TV2 műsorával, a játék kereskedelmi partnerével kapcsolatos, vagy más kereskedelmi üzeneteket is kapjon, az ezzel kapcsolatos figyelmeztetés az kvíz kérdések nyilvánosságra kerülésekor a képernyőn is megjelenik, felhívva a nézők figyelmét erre a körülményre.

A játékos tájékoztatást az adatainak kezeléséről az ügyfélszolgálati elérhetőségeken kérhet, és ugyanitt kérheti az adatainak az adatkezelésből történő törlését is.

Adatkezelési szabályzat: a http://www.telekomnewmedia.hu/doc/adatvedelmi_tajekoztato.pdf weblapon érhető el.

A nyertes automatikusan beleegyezik, hogy az előzőek szerinti személyes adataikat az Telekom New Média Zrt. rögzítse, és azokat továbbítsa a sugárzó szervezet részére kizárólag a nyereményátadás/kézbesítés céljából.

A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy neve és lakhelye (csak a település) megjelenjen a Filmkvíz weboldalán (www.tv2.hu/filmkviz) és a TV2 Teletext 410. oldalán. Ez a hozzájárulás nem jelenti azt, hogy a nyertes ezeken a platformokon feltétlenül megjelenik, a Filmkvíz SMS játék nyerteseinek listája a szerkesztőségben található, ők őrzik.

Ha a Filmkvíz SMS kvízjátékban való részvételével a játékos részéről a játék tisztességtelen befolyásolásának szándéka, bűncselekmény elkövetése valószínűsíthető, vagy vele szemben alapos a gyanú a játékkal kapcsolatos visszaélésre – ide értve a távközlési csalást is - vagy bűncselekmény elkövetésére (függetlenül attól, hogy indult-e büntető eljárás,vagy történt-e feljelentés), akkor az ilyen játékos telefonszáma, amelyről az SMS-t indítja, ebből a játékból és minden TV2-n, vagy az TV2 Média Csoport Zrt. által üzemeltetett további telefonos alkalmazásból letiltásra kerülhet. Amennyiben ilyen telefonszám kerül nyertesként kisorsolására (mert az alapos gyanúról csak a sorsolást követően történt tudomásszerzés), akkor a nyeremény kiadása megtagadható. Ezekben az esetekben büntető feljelentésre kerül sor.

A jelen szabályzatot, a játékban való részvétel módját, a nyereményre való jogosultság feltételeit a szervező a még nem közzé tett Filmkvíz műsorokkal, illetve meghirdetett játékokkal kapcsolatban bármikor megváltoztathatja. A változtatásról a nézők a Filmkvíz műsorából értesülhetnek, valamint a módosított szabályzatot ugyanazokon a platformokon kerül közzé tételre, amelyen ez a szabályzat is közzé tételre került.

A szervező jogosult arra is, hogy a Filmkvíz SMS játék meghirdetését, illetve annak a Filmkvíz műsort bármikor beszüntesse, illetve azt szüneteltesse.

Megszüntetés/szüneteltetés/változtatás esetén a szerzett jogok - tehát az ez előtt megnyert nyereményre, illetve annak kiadására való jogosultság nem veszik el.

A SZOLGÁLTATÁS (játék) technikai kivitelezése; SZAVATOSSÁG, GARANCIA
A játék önálló számítástechnikai rendszeren fut. A rendszer a mobil szolgáltatóktól bérelt vonalakon bonyolítja a be-, és kimenő SMS forgalmakat. Telekom New Média Zrt. az SMS-ek feldolgozását, a válasz SMS-ek tartalmát saját hardware, és software rendszerén belül kezeli. A szolgáltatáshoz kapcsolódó játék előírásoknak megfelelő lebonyolítását a Telekom New Média Zrt. a mindenkori hatályos törvények és jogszabályok betartásával szavatolja.

A 06-30-555-5440-es számra küldendő SMS díja a Telenor és Vodafone előfizetőknek alapdíjas (azaz a felhasználó tarifacsomagja szerinti T-Mobile hálózatába küldött SMS díját fizeti), a T-Mobile ügyfeleknek fix díjas, mely bruttó 40 Ft./SMS. Bővebb információ:
http://www.t-mobile.hu/static/DocumentStore/lakossagi/tarifak/elofizeteses/dijszab.pdf

Ügyfélszolgálat, információk, elérhetőségek:
A szolgáltatással kapcsolatban a Telekom New Média Zrt. 06-1-372-4950-as telefonszámon elérhető ügyfélszolgálatánál lehet érdeklődni 0-24 óra között. A Telekom New Média Zrt. a beérkező kérdéseket, észrevételeket feldolgozza és az egyes hívókat minden esetben visszahívja, a beérkező észrevételekről, kérdésekről a Telekom New Média Zrt. ügyfélszolgálata egyedi sorszámmal ellátott listát vezet. Telekom New Média Zrt. ügyfélszolgálata a hívó által megadott hívószámon hívja vissza az ügyfeleket.


KÖZÖSSÉG
          


MŰSORÚJSÁG